הצעת חוק חניה לנכים (תיקון – תג חניה אישי לנכה), התש"ע–2010
16/02/2010
 
 

כיום תג החניה המיועד לנכים מוצמד לרכב מסוים, או לכל היותר, לשני כלי רכב. הדבר גורם לקשיים בירוקרטיים רבים כאשר הנכה נדרש להשתמש ברכב חלופי מסיבות שונות.

במדינות מערביות רבות, תג החניה לנכים הוא תג אישי שאינו מוצמד לרכב מסוים.

מוצע כי בהתאם לנהוג במדינות מערביות, יונפק לנכים תג חניה אישי, בדומה לתעודת זהות, אותו ישא הנכה באופן קבוע. הדבר יאפשר לנכים להשתמש בכל רכב חלופי ולא רק ברכב מסוים, ויקל על הקשיים הבירוקרטיים הכרוכים בשימוש ברכב חלופי. בהתאם לכך, מוצע למחוק מהחוק את ההתייחסות ל"רכב מזכה".

  הצעת חוק חניה לנכים (תיקון – תג חניה אישי לנכה), התש"ע–2010
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד