הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח לתרופות אשר מחוץ לסל הבריאות), התשס"ו-2006
 
 

הצעת חוק זו באה כדי לענות על צורך גדל והולך, בקרב ציבור חולים גדול, לתרופות יקרות אשר אינן נכללות בסל הבריאות, ואשר יש בהן כדי להציל חיים או לשפר את איכותם לבלי היכר.

בעידן של מגבלות תקציב קשות, נאלצה ועדת סל התרופות לקבל הכרעות קשות מנשוא בשל העדר יכולת לכלול בסל התרופות את כלל התרופות מצילות החיים או המשפרות משמעותית את איכותם. יש לנסות ולחפש כל פתרון אשר ייתן מענה לציבור חולים גדול הנותר ללא כיסוי ביטוחי נאות.

במדינה בה קיימים מובטלים רבים אשר ברגע האמת בו יזדקקו לתרופה יקרה אשר איננה נכללת בסל הבריאות, לא יוכלו למצוא מקור מימון לתרופות אלה וכאשר  גם האוכלוסיה אשר משתכרת למחייתה בכבוד מתקשה פעמים רבות לגייס מקורת מימון לצורך רכישת תרופות יקרות מביאה הצעת חוק זו פתרון לבעיה.

הפתרון המוצע הוא, חיוב כל משפחה בהפרשת סכום חודשי, פעוט, של 10 ₪ לביטוח בריאות במסגרת פוליסת ביטוח של אחת מחברות הביטוח, אשר תאושר לשם כך ע"י משרד האוצר, אשר תכסה את עלות הרכישה של תרופות שאינן נמצאות בסל התרופות או שאינן מסופקות ע"י קופות החולים.


 

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח לתרופות אשר מחוץ לסל הבריאות), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד