הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – כפל קצבה), התש"ע–2010
19/01/2010
 
 

במצב הקיים היום, לנכי רדיפות הנאצים, שהוכרו כזכאים לפיצוי על פי הגדרות החוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז–1957 (להלן – החוק), מגיע פיצוי חודשי אחיד, ממנו מנוכה כל הכנסה פרט לפיצויים המשולמים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.

במצב זה, נוצרת אפליה בין נכי רדיפות הנאצים שעבדו במהלך כל ימי חייהם וזכאים לפנסיה או לאחת מקצבאות המשולמות בהתאם להוראות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 לבין נכי רדיפות הנאצים שלא עבדו במהלך חייהם.

לפיכך מוצע לתקן את ההגדרה "הכנסה נוספת" וכן לבטל את סעיף 4ב לחוק, אשר קובע את הניכוי בגין קצבת זקנה. 

  הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון – כפל קצבה), התש"ע–2010
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד