הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – הזכות לכבוד)
 
 

מטרת התיקון המוצע היא הבהרת מהות זכות היסוד לכבוד.
מוצע שהסעיף האופרטיבי בעניין הזכות לכבוד וההגנה עליו ייוחד למרכיב הצר אליו התכוונה הכנסת משחוקקה את הסעיף – מניעת ביזוי והשפלה. הנוסח הקיים מפורש על ידי בית המשפט ככולל אגד של זכויות אותן לא כללה הכנסת במתכוון מתוך הצורך לדון בהן בנפרד. מכיוון שכך, גם קביעת היקף הזכויות הללו נעשה בידי בית המשפט. על זכויות אלה, הנגזרות מתוך הפרשנות, חל היום גם סעיף 4 לחוק היסוד המטיל חובת הגנה מוגברת (ולא רק איסור פגיעה כפי שקיים לגבי חלק אחר של זכויות יסוד המנויות בחוק היסוד במפורש).
המונח כבוד ימשיך לשמש בסעיף המטרה ובשם החוק – ברמה ההצהרתית.

  הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – הזכות לכבוד)
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד