הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - ביטול מועד העליה לישראל כתנאי לקביעת זכאות לתגמולים), התשס"ו-200
 
 

חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957 (להלן – החוק) קובע כי נכה יהיה זכאי לתגמולים אם, בין היתר, עלה לישראל לפני כ"ב בתשרי התשי"ד (1 באוקטובר 1953).

משמעות תנאי זה היא שכל מי שעלה לארץ לאחר אותו מועד, אינו זכאי לתגמולים לפי החוק.
הבחנה שרירותית זו מפלה לרעה קבוצה של נפגעי רדיפות הנאצים ללא כל הצדקה. כך, למשל, נפגעים אלה ששהו מאחורי מסך הברזל, אשר נבצר מהם לעלות לישראל עד למועד האמור. יש לציין כי לא מדובר בקבוצה גדולה, רובם קשישים חסרי אמצעים וכך ניתן לסייע להם לחיות בכבוד בערוב ימיהם.

לפיכך, מוצע לבטל את התנאי הקבוע בחוק לענין מועד העליה.

  הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - ביטול מועד העליה לישראל כתנאי לקביעת זכאות לתגמולים), התשס"
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד