הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קבלת קצבת זקנה וקצבת נכות בעד פרק זמן אחד), התש"ע–2009
8/12/2009
 
 

הצעת חוק זו נועדה לרפא אי צדק הקיים כיום, בו אדם אינו יכול לקבל, בעד פרק זמן אחד, קיצבת נכות וקיצבת זיקנה במלואן. כיום, מי שהיה זכאי לקיצבת נכות והגיע לגיל זיקנה, מקבל את קיצבת הזיקנה ואם היא נופלת מקיצבת הנכות בגובהה, הוא מקבל גמלה נוספת בגובה ההפרש בין קיצבת הנכות וקיצבת הזיקנה.

אדם הסובל מנכות ומגיע לגיל בו הוא זכאי לקבל קצבת זקנה, קשייו הפיזיים והכלכליים עולים על אלה של אדם אחר בן גילו ועל המוסד לביטוח לאומי להבטיח כי מצבו לא יורע לעומת מי שזכאי לקצבה אחת בלבד. אדם נכה המגיע לגיל זקנה מבלי שאיבד את נכותו אין הצדקה שקיצבת הנכות תיגזל ממנו במלואה או בחלקה.

הצעת החוק באה לקדם את עניינם של אוכלוסיית הנכים והסיעודיים.

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קבלת קצבת זקנה וקצבת נכות בעד פרק זמן אחד), התש"ע–2009
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד