הצעת חוק דיווח לוועדת החוץ והביטחון על פעילות אגף השיקום ואגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון
1/12/2009
 
 

חודשים מספר לאחר הקמת מדינת ישראל, ערב הגשתה של הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום), אמר ראש הממשלה דאז, דוד בן-גוריון ז"ל, את הדברים הבאים:
"מלחמת החירות של צבא הגנה לישראל לא הייתה כולה זרועה נחת, ניצחונות וכיבושים. היה גם צד שני למטבע. שולם מחיר יקר... נפלו מאות ואלפים מתפארת הנוער שלנו... אך החללים הם רק חלק מהאבדות. רבים נשארו לשמחתנו בחיים, אך גם הם שילמו מחיר יקר – אבר מן החי. הערב אני מגיש לכם בשם הממשלה חוק על החוב, נכון יותר – על חלק מהחוב, שאנו חייבים לאלה שבגופם עזרו לשחרור האומה והמולדת. חוק על תגמול ושיקום לנכי המלחמה... גודל התגמול שהחוק הזה מעניק לנכה תלוי בגודל אחוז הנכות..."

על-פי דבריו של בן-גוריון ז"ל, חבה החברה הישראלית חוב מוסרי לאלה ששילמו מחיר יקר בחייהם, בגופם או בבריאותם למען ביטחון המדינה ואזרחיה.

אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון עוסק בתגמולים ובשיקום משפחותיהם של חללי צה"ל ובהנצחת חללי צה"ל. אגף השיקום במשרד הביטחון עוסק בתגמולים ושיקום של חיילי צה"ל שנפגעו במהלך שירותם. עד היום, לא נעשתה בקרה מספקת על התנהלות ותפקוד שני האגפים הללו. ולכן, מאחר ששני האגפים פועלים כחלק ממשרד הביטחון, שוועדת החוץ והביטחון אמונה על הפיקוח עליו, מן הראוי שוועדה זו תקבל דיווחים שוטפים על פעילותם.

מוצע כי בתחילת כל שנה ידווחו שר הביטחון וכל אחד מראשי האגפים הללו על תכנית העבודה של האגפים לשנה הבאה ויעדיהם, על אופן חלוקת תקציבי האגפים, על פעילות האגפים והמדדים שעל פיהם היא נבחנת, על עמידה ביעדי האגפים, על יישום תכניות העבודה שלהם ומימוש התקציב לגבי ששת החודשים האחרונים בשנה שקדמה לדיווח וכן על כל עניין אחר הקשור לפעילות האגפים, לפי דרישת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. כמו כן, מוצע כי כל אחד מראשי האגפים הללו ידווח לוועדת החוץ והביטחון שישה חודשים לאחר הדיווח שיתקיים בתחילת כל שנה על העמידה ביעדי האגפים, יישום תכניות העבודה שלהם ומימוש התקציב בתקופה האמורה, וכן על כל עניין אחר הקשור לפעילות האגפים, לפי דרישת ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

המציעים סבורים כי רק באמצעות הליך מוסדר וקבוע של פיקוח ובקרה על הפרמטרים שצוינו לעיל, ניתן יהיה לסייע בהגשמת חזונו של דוד בן-גוריון ז"ל ולפרוע את החוב המוסרי של מדינת ישראל כלפי בני המשפחות השכולות ונכי אגף השיקום.

  הצעת חוק דיווח לוועדת החוץ והביטחון על פעילות אגף השיקום ואגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד