הצעת חוק המת"ל – מורה מאבחן בתפקודי למידה במערכת החינוך, התש"ע–2009
1/12/2009
 
 

הצעת חוק זו באה לקדם את הטיפול הנאות והמונע בתלמידים מתקשים ובתלמידים בעלי לקויות למידה הלומדים במסגרת החינוך הרגיל, וזאת באמצעות הסדרת פעילות המת"ל – מורה מאבחן תפקודי למידה במוסד החינוך, בתחומים של איתור, אבחון תפקודי למידה והכנת תוכניות התערבות. הסדרה זו תביא לקידום תלמידים מתקשים ולקויי למידה ולשמירה על הרמה המקצועית של הממלאים את התפקיד.

לקות הלמידה היא בלתי הפיכה והשלכותיה באות לידי לביטוי גם בשלבי החיים המאוחרים יותר: בלימודים גבוהים, בצבא ובמסגרות העבודה.

כ-10% עד 15% מכלל אוכלוסיית התלמידים הם בעלי לקויות למידה בתחום אחד או יותר. בכל השלבים במערכת החינוך תלמידים אלה מקופחים ואינם זוכים לשוויון זכויות והזדמנויות. אין במערכת עדיין אדם מומחה בתחום, האמון על איתור, התערבות, הכנת תכניות עבודה ומעקב אחר התקדמותם של תלמידים אלה. חוק זה בא לתקן את העוול הנגרם להם ולעגן את זכאותם לתנאים הולמים, ולהביא לכך שהם יאותרו בראשית הלמידה בבית הספר. החוק המוצע אף ימנע נשירה, עבריינות והשקעת משאבים בהמשך חייהם כבגירים התלויים על כתפי המדינה או עבריינים בבתי הכלא כפי העולה ממחקרים עדכניים, בזכות איתור מוקדם על ידי מומחה בתוך מערכת החינוך - מת"ל, כך שיתאפשר לתלמידים לקויי למידה להביא לידי ביטוי את יכולתם וכישוריהם בכל מוסדות החינוך הרגיל וימנעו הוצאות מיותרות בגין הזנחתם בעתיד.

  הצעת חוק המת"ל – מורה מאבחן בתפקודי למידה במערכת החינוך, התש"ע–2009
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד