הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – הוספת אפשרויות טיפולים פארה-רפואיים לילדים אוטיסטים), התש"ע
24/11/2009
 
 

בתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994, נכללים שירותי פסיכולוג ועובד סוציאלי בשירותים הניתנים לילדים לשם אבחון וטיפול בהתפתחות הילד. עם הסדרת תחום הטיפול בילדים אוטיסטים בשנת 2008 נשמטו המקצועות הנ"ל ועל כן אין אפשרות להורים לאפשר לילדיהם טיפול על ידי עובדת סוציאלית או פסיכולוג אלא פיזיותרפיסט, קלינאי תקשורת ומרפא בעיסוק בלבד.
מוצע לתקן את הטעות שנפלה ולאפשר להורים לבחור להעניק לילדיהם טיפול גם על ידי עובד סוציאלי או פסיכולוג.

יצויין כי אין מדובר בעלות תקציבית נוספת או בהקצאת משאבים נוספים לילדים אוטיסטים אלא רק בהגדלת יכולת הבחירה של חלוקת השעות שכבר ניתנת לטיפול בילדים אלו.

  הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – הוספת אפשרויות טיפולים פארה-רפואיים לילדים אוטיסטים), התש"
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד