הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הגבלת תשלום בעד חניה במוסד רפואי), התש"ע–2009
24/11/2009
 
 

כיום בכניסה לבתי החולים נאלצים המבקרים לשלם סכומים גבוהים, לעתים מאות שקלים מדי יום, עבור החנייה במתחם בית החולים. הצעת החוק באה להגביל את התשלום שמשלמים בעלי הרכב בכניסה לבית החולים.

על פי הצעת החוק, חניוני בתי החולים לא יגבו סכום הגבוה מעשרה שקלים חדשים ליום. בנוסף, תשלום עבור החניה יוכל לשמש את בעל הרכב כתשלום לכל היום והוא יוכל להיכנס ולצאת מהחנייה כמה פעמים שירצה באותו יום בלא שייאלץ לשלם בכל פעם מחדש, ובלבד שהוא נכנס ויוצא מהחניון עם כלי הרכב שאיתו נכנס לחניון לראשונה.

בנוסף, מוצע שמפעיל של חניון יהא פטור מתשלום דמי חכירה למינהל מקרקעי ישראל. אם כבר שילם

המפעיל דמי חכירה מהוונים למינהל, יחזיר לו המינהל את החלק היחסי מהסכום ששילם, עבור התקופה שתחילתה ביום תחילתו של החוק, אם יתקבל, ועד לתום התקופה שבעדה שולמו דמי החכירה כאמור. כך, הגבלת התשלום לחניון המשמש את הבאים למוסד רפואי לעשרה שקלים חדשים ליום לא תפגע במפעילי החניונים, בין שהחניון בבעלותם ובין שבבעלות אחר.


הצעת חוק של ח"כ מאיר שטרית

  הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הגבלת תשלום בעד חניה במוסד רפואי), התש"ע–2009
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד