הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - מס בשיעור אפס לתרופות), התשס"ו-2006
 
 

כידוע, סל שירותי הבריאות הניתן לתושבי ישראל בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 נקבע בהתאם להמלצות של ועדה מקצועית ('ועדת הסל'), בכפוף לאילוצים תקציביים, המוכתבים על ידי הממשלה. בשל אותם אילוצים, הסל אינו כולל תרופות רבות, אשר בחלקן נחשבות תרופות מצילות חיים ולמצער - תרופות מאריכות חיים.

המצב הנוכחי, שבו הממשלה גורסת, מחד גיסא, כי אין כסף להכללת התרופות בסל, ומאידך גיסא גורפת כספים בשל תשלום מס הערך המוסף ממכירתן, הוא בבחינת לעג לרש.

לפיכך, מוצע לקבוע כי תכשירים רשומים שאינם כלולים בסל שירותי הבריאות יזכו לפטור ממס ערך מוסף.


הצעת חוק של חבר הכנסת יעקב ליצמן

  הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - מס בשיעור אפס לתרופות), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד