הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבת תלויים וקצבת זקנה), התשס"ו-2006
 
 

לפי סעיף 320(ה) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, מי שזכאי הן לקצבת תלויים והן לקצבת זקנה, יקבל את מלוא קצבת התלויים ומחצית מקצבת הזיקנה.

מוצע להעניק את שתי הקצבאות במלואן, שכן הן משתלמות מכוח עילות תביעות שונות: קצבת התלויים משתלמת לתלויים של מבוטח שמת בתאונת עבודה, וקצבת הזקנה משתלמת למבוטח שהגיע לגיל קצבת זיקנה.

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבת תלויים וקצבת זקנה), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד