הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - טיפול בזמן סביר), התשס"ו-2006
 
 

הצעת חוק זו נועדה לתת מענה למצוקתם של אזרחים רבים אשר נאלצים לסבול עקב זמן ההמתנה הארוך והבלתי סביר  עד לקבלת תור לטיפול רפואי ברפואה המקצועית הציבורית. הזמן הבלתי סביר כאמור, פוגע קשות בזכות לטיפול רפואי, באיכות חיי הזקוקים לטיפול, וכמובן בבריאותם.

נוכח מצב זה, נאלצים כיום רבים הזקוקים לטיפול רפואי יעיל לפנות, בצר להם, לרפואה פרטית אשר עלותה גבוהה לאין ערוך, וזאת בנוסף לתשלומים הגבוהים המשולמים על ידי כל האזרחים במסגרת חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994.

כך, ניתנת עדיפות מעבר לסביר לרפואה הפרטית, שמטבע הדברים, הנפגעים העיקריים מכך הינם השייכים לאוכלוסיות החלשות, אשר ידם אינם משגת טיפול ברפואה הפרטית, אף לו רצו בכך.

מטרת הצעת החוק הינה לשפר את מצבם של הנזקקים לטיפול רפואי במערכת הרפואה הציבורית, ולהבטיח טיפול רפואי מהיר יותר בבריאותם של אזרחי ישראל.  

הצעת חוק של חבר הכנסת רן כהן

  הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - טיפול בזמן סביר), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד