הצעת חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה (תיקון – ותיק מלחמה נזקק שהוא נכה), התשס"ט–2009
30/07/2009
 
 

ישנם ותיקי מלחמת העולם השנייה החיים בישראל שהינם נכים. למרביתם כבר מלאו 80 שנים והם מחוסרי דיור. אנשים אלה נאלצים לשלם את החלק הארי של שכר הדירה מתוך קצבאותיהם, אשר את יתרתן הם מוציאים על טיפולים רפואיים חיוניים.

לפיכך, מוצע להעניק לוותיקי מלחמת העולם השנייה הנזקקים, שלהם נכות בדרגה שאינה פחותה מ-10% (להלן – נכה) הטבות מוגברות מכוח חוק ותיקי מלחמת העולם השנייה, התש"ס–2000 (להלן – החוק):

- הנחה בשיעור של 85% לרכישת תרופות (ולא רק 75%);
- סיוע בשיעור 20% בשכר דירה (ולא רק 10%);
- מענק הטבות שנתי בשיעור 25% מהשכר הממוצע (ולא רק 15%).

עוד מוצע לקבוע כי אלמן או אלמנה של ותיק מלחמה נזקק שהוא נכה יהיו זכאים לכלל ההטבות הניתנות מכוח החוק למשך כל ימי חייהם (ולא רק לחלק מן ההטבות למשך 3 שנים).

הצעת חוק זו תתקן את המעוות ותעניק לאוכלוסיה מבוגרת זו, הסובלת גם מנכות, מעט מן המגיע לה.  

  הצעת חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה (תיקון – ותיק מלחמה נזקק שהוא נכה), התשס"ט–2009
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד