הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון – נפגע פוליו שטופל בבתי חולים בארץ ישראל), התשס"ט–2009
28/07/2009
 
 

חוק פיצוי לנפגעי פוליו, התשס"ז- 2007 (להלן-החוק), מגדיר "נפגע פוליו" כמי שחלה בישראל במחלת שיתוק ילדים ורק הוא זכאי לפיצוי מכוח החוק.

הצעת החוק המוצעת  מבקשת לקבוע כי גם חולים שעברו, בבתי החולים בארץ ישראל, ניתוחים לטיפול בפגיעת הפוליו, יזכו לאותם פיצויים וקצבה לפי החוק כמו מי שלקה בישראל.

חולים אלו טופלו באופן שהחמיר ודרדר את מצבם הבריאותי.

היום אין מחלוקת, בממסד הרפואי, כי הניתוחים עצמם, גרמו לנזק נוסף ובלתי הפיך והסבו סבל גדול לנפגעי הפוליו.

האחריות על הטיפול בהם רובצת לפתחה של המדינה.

לפיכך, ראוי לפצות את החולים, שעברו ניתוחים, בבתי החולים בארץ ישראל.

  הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון – נפגע פוליו שטופל בבתי חולים בארץ ישראל), התשס"ט–2009
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד