הצעת חוק דמי מחלה (תיקון - היעדרות בשל מחלת קרוב משפחה בודד), התשס"ו-2006
 
 

הצעת החוק באה לאפשר לבן משפחה לזקוף על חשבון ימי המחלה הצבורה שלו את ימי היעדרותו מן העבודה כאשר הוא סועד בן משפחה יחיד, כהגדרתו בחוק זה, אשר הפך להיות תלוי בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום יום.

מדובר בהצעת חוק סוציאלית שבאה להשלים את החקיקה הקיימת המאפשרת לעובד להעדר מעבודתו על חשבון ימי המחלה הצבורה בשל מחלת ילד או מחלת הורה או מחלת בן זוג.


הצעת חוק של חבר הכנסת דוד טל

  הצעת חוק דמי מחלה (תיקון - היעדרות בשל מחלת קרוב משפחה בודד), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד