הצעת חוק עובדים זרים (תיקון - נוהל מעבר ממעסיק למעסיק), התשס"ו-2006
 
 

סעיף 1ג לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, מטיל חובה על המעסיק עובד זר לבצע את ההתקשרות עימו בחוזה בכתב, הכתוב בשפה שהעובד הזר מבין. בהתאם לאותו סעיף, על החוזה לפרט את תנאי העבודה, לרבות השכר, שעות העבודה ותנאים נוספים.

מוצע לתקן את הסעיף האמור ולקבוע כי לחוזה יצורף גם נוסח הנוהל שהונהג במשרד הפנים, לפיו רשאי עובד לעבור ממעסיק אחד למעסיק אחר, ואף זאת בשפה שהעובד מבין.

תיקון זה נדרש לאור חוסר המודעות בקרב העובדים הזרים לעניין זכויותיהם. עובדים זרים רבים סבורים, כי הם "כבולים" למעסיק הספציפי, שלגביו הם קיבלו את היתר הכניסה לישראל ואת היתר ההעסקה. אולם, הם אינם מודעים לכך, שמצויה בידם האפשרות לעבור למעסיק אחר. לו היה מידע זה בידיהם, רבים מהם היו נמנעים מלעזוב את מעסיקם הקודם ולבחור בשהייה בלתי חוקית בארץ.

התיקון המוצע יעודד עובדים זרים המעוניינים לעזוב את מעסיקם לבחור בדרכים לגיטימיות לעשות זאת, וכן יגביר את מודעות העוסקים במלאכה לקיומו של הנוהל ובכך יסייע בידי המדינה לפקח על אוכלוסיות העובדים הזרים.


הצעת חוק של חבר הכנסת רן כהן

  הצעת חוק עובדים זרים (תיקון - נוהל מעבר ממעסיק למעסיק), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד