הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – הכללת תרופות מצילות חיים במסגרת שירותי בריאות נוספים), התשס"ט
7/07/2009
 
 

חוק זה בא לתקן את הפגיעה שיצר חוק ההסדרים לשנת 2008 בכך שאסר על קופות החולים לספק תרופות מצילות ומאריכות חיים במסגרת הביטוחים המשלימים. מהות חוק זה עוסקת בהבטחת נגישות הציבור הרחב לתרופות שאינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי (סל השירותים והטכנולוגיות) תוך מציאת פתרון לבעיית חוסר השוויוניות שחוק ההסדרים ניסה לתקן.
עולם הרפואה הולך ומתפתח ותרופות רבות וחשובות נרשמות לשימוש וטומנות בחובן תקווה

טיפולית של ממש ובמקרים רבים בהחלט מביאות עימן תוצאות ריפוי מרשימות. מחירן של מרבית התרופות החדשות הוא גבוה מאוד ונע בין 15,000 שקלים חדשים לחודש לחולה לתרופות אונקולוגיות רבות ועד 200,000 שקלים חדשים לחודש לחולה לתרופה למחלה נדירה.
סוגיית תקצוב סל הבריאות הממלכתי היא כבדת משקל אך לא נראה באופק כל פתרון שיאפשר את הכללת כל התרופות הקיימות, מיד ולכל חולה. בשנתיים האחרונות תקצבה ממשלת ישראל את הרחבת הסל בסכומים גבוהים חסרי תקדים ובכל זאת נותרו תרופות רבות וחשובות מחוץ לסל, וכתוצאה מכך האזרח הישראלי לא יכול לקבל את הטיפול התרופתי המיטבי והכולל שעולם הרפואה יכול להציע.

הפתרון המוצע הוא שקופות החולים באמצעות הביטוחים המשלימים שלהן יספקו לחבריהן תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות הממלכתי. היותן של קופות החולים מלכ"ר, לצד גודלן, יאפשר להן להציע את הכיסוי החשוב הזה במחיר נמוך בהרבה מזה המוצע בחברות הביטוח המסחריות. כיום חברים בביטוחים המשלימים למעלה משבעים אחוזים מכלל אזרחי המדינה. תוספת התשלום החודשי לביטוחים המשלימים (דמי חבר) שנגבה בגין תוספת הזכויות נע בין שקלים בודדים ועד עשרות שקלים לחודש, לעומת רכישת זכות זו במסגרת בטוח בריאות פרטי בעלות של עזרות רבות ועד מאות שקלים לחודש.

חוק ההסדרים לשנת 2008 אסר על קופות החולים לספק תרופות מצילות ומאריכות חיים במסגרת הביטוחים המשלימים שלהן מתוך ראייה כי אסור לאפשר מצב במדינת ישראל בו יהיו אזרחים שיוכלו לרכוש תרופות מצילות חיים ויהיו אזרחים שלא יוכלו לעשות כן בגלל סיבות כלכליות. מתוך כוונה נכונה לדאוג לשוויון בחרה הישראלית, פגע חוק ההסדרים ברוב אוכלוסיית המדינה ומנע מהם לקבל תרופות מצילות חיים שאינן נכללות בסל הבריאות. בנוסף חוק ההסדרים למעשה אף הגדיל את אי השוויוניות מכיוון שכתוצאה מהאיסור, נוצר מעבר של חלק ניכר מהעשירונים העליונים אל הביטוחים הפרטיים ובכך למעשה תרם צעד זה להגדלת אי השוויוניות בחברה הישראלית.

הצעת חוק זו מציבה פתרון לבעיית חוסר השוויוניות, בהענקת יכולת לקופות החולים לגבות תשלום נוסף מחברי הביטוח המשלים, שלא יעלה על עשרה שקלים, וייועד למימון תרופות מצילות חיים למקבלי קצבת זקנה, מקבלי קצבת נכות כמשמעותם בחוק הביטוח הלאומי ומקבלי גימלה כהגדרתה בחוק הבטחת הכנס, אשר לא יכולים מסיבה כלכלית להצטרף לשירותי הבריאות הנוספים. בצורה זו יווצר מצב בו כל אזרחי ישראל יוכלו במקרה הצורך לקבל תרופות מצילות חיים, אשר אינן נכללות בסל הבריאות הממלכתי, מקופות החולים.
הצעת חוק זו מייצרת מצב בו האזרח הישראלי יקבל את הטיפול התרופתי הטוב ביותר שעולם הרפואה יכול להציע ובמקביל יישמר עקרון השוויוניות בקרב החברה הישראלית.

  הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – הכללת תרופות מצילות חיים במסגרת שירותי בריאות נוספים), התשס&qu
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד