תוספת קבועה לסל שירותי הבריאות – טכנולוגיות רפואיות חדשות, תרופות, מכשור ושיטות טיפול)
7/07/2009
 
 

ברחבי העולם מושקות מידי שנה טכנולוגיות רפואיות חדשניות, תרופות חדשות, שיטות טיפול חדשניות ומכשור חדש ומשופר, שיש באפשרותם להציל חיים, או לכל הפחות לשפר במידה ניכרת את איכותם. למרות זמינותן של טכנולוגיות רפואיות ותרופות חדשניות המצילות חיים בעולם, לא אפשרו גזרות התקציב בשנים האחרונות תוספת משמעותית של תקציבים למטרה זו בישראל.

הואיל וקדושת החיים הינה ערך עליון, ומכיוון שאסור שרמת הרפואה בישראל תפגר אחר רמת

הרפואה בארצות המפותחות, מיועד התיקון המוצע להבטיח שמדי שנה יתאפשר להוסיף לסל שירותי הבריאות תרופות וטכנולוגיות חדשניות המצילות חיים ו/או המשפרות את איכות חייהם של אזרחי המדינה.

  תוספת קבועה לסל שירותי הבריאות – טכנולוגיות רפואיות חדשות, תרופות, מכשור ושיטות טיפול)
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד