הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי בשל תשלומים לביטוח אשפוז סיעודי), התשס"ט–2009
30/06/2009
 
 

חוסר היכולת של הקשישים, הנזקקים לאשפוז גריאטרי, וקרובי משפחותיהם לממן את האשפוז, שעלותו יקרה, מחייב עידוד חיסכון וכיסוי ביטוחי מבעוד מועד.

מוצע, להכיר בתשלומים עבור ביטוח סיעודי, המכסה אשפוז סיעודי, כהוצאה מוכרת במגבלות מסוימות. בדרך זו, ישווה מעמד ביטוח זה עם מעמדו של ביטוח מנהלים.

הנהגת ההסדר המוצע תקצר את תורי ההמתנה לאשפוז במוסדות הממשלתיים ובמחלקות של בתי החולים. בטווח הארוך, תאפשר קבלת הצעת החוק אשפוז סיעודי בכבוד לתשושי נפש וחולים סופניים.

  הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי בשל תשלומים לביטוח אשפוז סיעודי), התשס"ט–2009
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד