הצעת חוק הנכים נפגעי הנאצים (תיקוני חקיקה), התשס"ט– 2009
23/06/2009
 
 

המוסד לביטוח לאומי נוהג להפחית מהגמלה המגיעה לנכה המלחמה בנאצים המשתלמת לפי הוראות חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד–1954 וחוק נכי רדיפות הנאצים התשי"ז–1957 את גמלת הזקנה המגיעה לו.

הדבר פוגע באנשים, נכים, נפגעי הנאצים שחלקם הגיעו למצב כלכלי נחות שקשה להשלים עימו; לא יתכן שאנשים מעטים אלו ששרדו את כל השנים הקשות וחלקם לחמו נגד הצורר הנאצי לא יזכו לגמלה ראויה.

הצעת חוק זו, באה להקל במעט על מצבם בישראל של אנשים אלו, ולא להציג את מי שמקבל קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי כאדם עתיר אמצעים שראוי להפחית את קצבת הזקנה שלו מקצבת הנכות שמגיעה לו כנכה נפגע הנאצים.

  הצעת חוק הנכים נפגעי הנאצים (תיקוני חקיקה), התשס"ט– 2009
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד