הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון – הרחבה לגבי מוסדות שאינם מוכרים), התשס"ט–2009
4/06/2009
 
 

לפי המצב החוקי כיום, חוק חינוך מיוחד אינו חל על מוסדות חינוך שאינם מוכרים ושניתן לגביהם פטור מחוק לימוד חובה, התש"ט–1949.

מאחר והמוסדות האמורים המקיימים במסגרתם חינוך מיוחד, אינם מקבלים את הסיוע הניתן לפי חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח–1988, מוצע לתקן את החוק כך שהוא יחול גם על מוסדות אלה.

  הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון – הרחבה לגבי מוסדות שאינם מוכרים), התשס"ט–2009
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד