הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – גמלת ניידות), התשס"ט–2009
4/06/2009
 
 

מכוח סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 , שכותרתו "הטבות סוציאליות"- נחתם הסכם בין המוסד לביטוח לאומי לבין המדינה (משרד האוצר), לפיו ניתן להלוות לנכה כספים לרכישת רכב וכן תשלום קצבה לניידות. דא עקא, שההסכם מגדיר מוגבל בניידות (סעיף 2 להסכם) רק מי שמלאו לו שלוש שנים ולא עבר את גיל 65, והוועדה הרפואית קבעה לו אחוזי מוגבלות בניידות.

מוגבלים בניידותם שהיו זכאים לגמלת ניידות לפני הגיעם לגיל 65, אפשר מבקשים להמשיך באורח חיים עצמאי למרות כל הבעיות גם לאחר גיל 65  -אין להם מושיע והרי הם נופלים כנטל על החברה, במקום לזכות אף הם בהטבה סוציאלית. על כן, מוצע להמשיך ולתת הטבות בגין ניידות לכל אדם, אשר עבר את גיל הפרישה ובתנאי שהיה זכאי להטבות הללו לפני הגעתו לגיל הפרישה.

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – גמלת ניידות), התשס"ט–2009
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד