הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (בית עסק בבעלות נכה), התשס"ט–2009
27/05/2009
 
 

המגמה המסתמנת בשנים האחרונות היא שיקום הנכים בכללותם על ידי שילובם בקהילה. שילוב בקהילה בעיקרו מורה אף על מתן הזדמנות לנכה לפרנס את עצמו ובני משפחתו באופן עצמאי.

נכים המוגדרים כבעלי 150 אחוזי נכות, ואשר נקבעה להם קצבה מיוחדת על ידי המוסד לביטוח לאומי הם קבוצה קטנה מאוד באוכלוסייה אשר חשוב לעודדה ולתמוך בה. מתן פטור מארנונה לעסק של נכה מקבוצה זו, הוא תמריץ שמאפשר ונותן הזדמנות לעסק כגון זה להתקיים ואף להפיק רווחים.

העלות התקציבית של הצעת החוק נמוכה כיוון שהפטור המוצע הוא לקבוצה מצומצמת מאוד באוכלוסייה, וכאשר מסתכלים על תרומתו הכללית לאוכלוסיית הנכים בפרט ולתושבי המדינה בכלל, תרומתו גדולה מאוד בעצם הפיכת המוגבל מתלותי ליזם.

  הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (בית עסק בבעלות נכה), התשס"ט–2009
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד