הצעת חוק מעונות ממשלתיים לאנשים עם פיגור שכלי, התשס"ט–2009
19/05/2009
 
 

האגף לטיפול באדם המפגר במשרד הרווחה והשירותים החברתיים (להלן - האגף) מעניק שירותים לאנשים שאובחנו כבעלי פיגור שכלי.
במדינת ישראל קיימים 9 מעונות לאנשים עם פיגור שכלי המופעלים על ידי המדינה, בהם מתגוררים כ- 1,800 דיירים.
מעונות הפנימייה לאנשים עם פיגור שכלי, מספקים שירותים, המקיפים את כל תחומי חייהם של הדיירים ובכלל זה: מגורים, הזנה, בריאות, תעסוקה, ושירותים פרא רפואיים.

בעשור האחרון, אנו עדים למגמת הפרטה של השירותים החברתיים הניתנים על ידי המדינה. מגמה זו באה לידי ביטוי בהעברת מוסדות ממשלתיים כגון: שירות האומנה, שירותי האחיות, שירות  בתי הסוהר, וכד' לניהול על ידיגורמים חוץ ממשלתיים.
ההחלטה על הפרטה של מעון לאנשים עם פיגור שכלי, הינה בעלת משמעות רבה מעבר לכל שיקול כלכלי.
הפרטת מעון, מלווה באופן בלתי נמנע בשינויים פיזיים, ארגוניים וניהוליים.  שינויים אלו יפגעו באיכות ובאורח חייהם של הדיירים וייצרו זעזועים קשים שיובילו לפגיעה קשה ורגרסיה במצבם של הדיירים.
עמדת מבקר המדינה בעניין הפרטת השירותים החברתיים, המוצגת בדוחות מס' 55ב', 57ב'         ומקבלת משנה תוקף בדו"ח המבקר האחרון הדן ב"היערכות משרד הרווחה והשירותים החברתיים לעתות חירום ותפקודו בעת המלחמה". מעלים כשלים מהותיים בהתנהלות משרד הרווחה אל מול המעונות הלא ממשלתיים.
אשר על כן מוצע בזאת למנוע את הפרטתם או העברתם לניהול על ידי גורמי חוץ של מעונות החוסים הממשלתיים הפועלים כיום.

  הצעת חוק מעונות ממשלתיים לאנשים עם פיגור שכלי, התשס"ט–2009
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד