הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הכנסה מביטוח אובדן כושר עבודה), התשס"ט–2009
12/05/2009
 
 

להלן נוסח סעיף 3 (א) לפקודת מס הכנסה:
3(א) "סכום שהגיע לידי אדם על פי ביטוח מפני הפסד רווחים או על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, יבוא בחשבון לקביעת רווחיו או הכנסתו; לענין זה, "ביטוח מפני אבדן כושר עבודה" – ביטוח מפני פגיעה בכושר עבודה, אבדן השתכרות או הפסד רווחים, הנובעים ממחלה, מנכות או מתאונה, והכל בין אם הכספים על פי הביטוח שולמו בסכום חד-פעמי ובין אם שולמו בתשלומים תקופתיים, בין אם שולמו בידי קופת גמל ובין אם שולמו בידי אחר.".
מכוח סעיף 202 בנוסחו היום, מנכה המוסד לביטוח לאומי מקצבאות נכים הזכאים לקצבת נכות כללית (לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי), תגמולים המשולמים לנכים בגין אובדן כושר עבודה על פי פוליסת ביטוח או מקרן פנסיה.
הניכוי נעשה מתוספת הקצבה המגיעה לנכה בגין התלויים בו לפי סעיף 200 לחוק הביטוח הלאומי. המדובר בתוספת קיצבה בגין בן זוג של הנכה שהשתכרותו נמוכה משיעור 57% השכר הממוצע במשק ובתוספת הקצבה המשולמת לנכה בגין שני ילדים לכל היותר הסמוכים על שולחנו.
התוצאה היא שנשללת מנכה הזכאי לגמלת אובדן כושר עבודה מפוליסת ביטוח או קרן פנסיה קצבת הנכות המגיעה לנכה על פי חוק הביטוח הלאומי בגין התלויים בו. למעשה, על פי החוק כיום, ביטוח אובדן כושר עבודה לפיו בוטח הנכה איננו מבטח את הנכה אלא את הביטוח הלאומי.
יודגש כי התוצאה לפיה מאבדים הנכים את מלוא או כמעט מלוא הנאתם מביטוח אובדן כושר עבודה העומד לרשותם חלה וביתר שאת דווקא כלפי נכים שביטוח אובדן כושר העבודה שלהם הוא בסכומים נמוכים.
תוספת התלויים עבור נכה שהמוסד לביטוח לאומי קבע לו דרגת אי כושר בשעור 75% לפחות היא בסך 972 ₪ כיום עבור בן הזוג של הנכה (בתנאי שהשתכרות בן הזוג נמוכה משעור 57% השכר הממוצע במשק) ובסך 778 ₪ עבור כל אחד משני ילדיו הראשונים של הנכה. תוספת הקצבה המקסימלית היא איפוא בשעור 2,528 ₪. נכים שהמוסד לביטוח לאומי קבע להם דרגת אי הכושר נמוכה יותר, יקבלו תוספת תלויים שונה (למשל, נכה שנקבעה לו דרגת אי כושר של 60% יקבל 60% מהתוספת עבור בן זוג וילדים).
ביטוח אובדן כושר עבודה ששיעורו הוא עד גובה הסכומים הנ"ל הינו נחלת השכבות החלשות, אצל השכבות המבוססות יותר, ביטוח אובדן כושר עבודה הינו בסכומים גבוהים יותר. יוצא איפוא שדווקא השכבות החלשות מאבדות כמעט כליל את ההנאה מביטוח אובדן כושר עבודה עליו שילמו במיטב כספן. כך למשל במצב בו הנכה זכאי לתוספת תלויים בסכום 1,000 ₪ למשל ולרשותו עומד ביטוח אובדן כושר עבודה בסכום של 1,000 ₪, הוא מאבד את זכותו לתוספת הקצבה. מבחינתו אבדה כליל ההנאה מביטוח אובדן כושר עבודה ועברה למוסד לביטוח לאומי.
הצעת החוק נועדה להביא לידי כך שנכים ששילמו עבור ביטוח אובדן כושר עבודה ייהנו ממנו ולא שהנהנה יהיה המוסד לביטוח לאומי. ברור כי בעת שעורך אדם ביטוח אובדן כושר עבודה הוא מתכוון להנות ממנו. בוודאי שאין הוא מתכוון לשלם עבור ביטוח כאשר התוצאה מבחינתו תהיה שהוא לא יהנה מהביטוח.
במצב הנוכחי המוטיבציה לערוך ביטוח אובדן כושר עבודה יורדת ובוודאי בסכומי ביטוח נמוכים שהשכבות החלשות עוד יכולות להרשות לעצמן. יש בהצעת החוק כדי לעודד עשיית ביטוח אובדן כושר עבודה במיוחד אצל השכבות החלשות שיש בו להועיל להן מאוד בעת איבוד כושר העבודה.

 

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – הכנסה מביטוח אובדן כושר עבודה), התשס"ט–2009
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד