הצעת חוק עידוד התנדבות (סיעוד ושיקום ביתי), התשס"ו-2006
 
 

מטרתה של הצעת חוק זו היא לעודד את ההתנדבות בתחום הסיעוד והשיקום הביתי של חולים, נפגעים כגון נפגעי טרור ונפגעי תאונות דרכים, נכים וקשישים, ולאפשר להם להישאר בביתם, בחיק המשפחה ובסביבתם הטבעית, על אף מוגבלותם הפיזית   מטרה זו חשובה לא רק לנזקקים עצמם אלה לקהילה ולחברה בכללותה.

כיום פועלים מספר גופים המפעילים מתנדבים למטרות האמורות והם עושים פעילות ברוכה החוסכת סכומים נכבדים ביותר מתקציב המדינה.

לדוגמא, ארגון "יד שרה" מצליח לחסוך מידי שנה (על פי בדיקה של מכון לפריון העבודה והייצור) למעלה מ-200,000,000$ למשק הישראלי, בעזרת מערכת שירותים מקיפה, הכוללת שירותי בית (משדרי מצוקה, שירותי כביסה, השאלת ציוד רפואי וכו') ושירותי קהילה (שרות הסעות למוגבלי תנועה, מרפאות שיניים גריאטריות, מרכזי יום לקשישים ולמוגבלים וכו'). שירותים אלה, הניתנים בהיקף נרחב ביותר ולכל נזקק מהווים חלופה לאישפוז ממושך (ולעתים מיותר) בבתי חולים ובמוסדות סיעודיים שונים.

לאור מצבם של בתי החולים וקופות החולים - מן הראוי לעודד את פעילותם של ארגוני המתנדבים החוסכים, כאמור, כספים רבים למשק.

עלותן התקציבית של ההקלות המוצעות בהצעת חוק זו הינה שולית לעומת החיסכון בתקציב המדינה שיושג על ידי הרחבת ההתנדבות בקרב הציבור.


מוצע להחיל את החוק רק על גופים בעלי יכולת מוכחת בתחום ההתנדבות, דהיינו על עמותות לסיעוד ושיקום ביתי שיאושרו בידי שר הבריאות ושממלאות את כל התנאים הבאים באופן מצטבר:
(1) מעניקות את מרבית השירותים המפורטים בתוספת להצעת החוק, הכוללים שירותים ביתיים ושירותי קהילה;
(2) פועלות לפחות במשך 10 שנים רצופות;
(3) מפעילות 2000 מתנדבים ויותר התורמים יחדיו 150,000 שעות התנדבות לפחות מדי חודש בחודשו.

ההקלות המוצעות הן:
(א) מוצע להעניק הטבות במס הכנסה הן למתנדבים עצמם - על ידי פטור ממס על התשלומים שניתנים להם להחזר הוצאות הקשורות בהתנדבות, והן לעמותות - על ידי פטור מניכוי מס הכנסת במקור, פטור ממס מעסיקים ופטור ממס שכר לפי חוק מס ערך מוסף, על הסכומים המשתלמים להחזר הוצאותיהם של המתנדבים.

(ב) מוצע להעניק לעמותות פטור ממיסים עקיפים, דהיינו ממכס, מס קניה, היטלים שונים ומע"מ ביבוא מכשירים, ציוד רפואי, תרופות וכלי רכב מיוחדים המשמשים להובלת מוגבלים בתנועה, הכל לפי אישור מראש של מנהל המכס ומע"מ.

(ג)  מוצע להעניק פטור מארנונה, אגרה היטל השבחה  וכל תשלום חובה אשר המשתלם על נכסי העמותות המשמשים לצורך קיום פעילויותיהן, בדרך זו יוכלו העמותות להפנות את הסכומים שיתפנו להרחבת אפיקי ההתנדבות.

הצעת חוק של חבר הכנסת דוד טל

  הצעת חוק עידוד התנדבות (סיעוד ושיקום ביתי), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד