הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון – נפגע פוליו שלקה במחלת הפוליו לפני קום המדינה), התשס"ט–2009
7/05/2009
 
 

על פי חוק פיצוי נפגעי פוליו, התשס"ז–2007, תעניק המדינה פיצוי חד פעמי למי שנולד בישראל וחלה במחלת הפוליו, ובנוסף יקבל החולה קצבה חודשית. סכום הפיצוי והקצבה ייקבע על פי אחוזי הנכות של החולה.

מאז עבר החוק בשנת 2007 פנו כ-3,200 חולי פוליו למוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל את הפיצוי והקצבה, מתוכם נדחו כ-500 בקשות מסיבות שונות.

מבין חולי הפוליו שנדחו על ידי המוסד לביטוח לאומי ישנה קבוצה של כ-60 חולים אשר נולדו וחיו בארץ ישראל לפני ההכרזה על מדינת ישראל.

קבוצה זו נדחתה על ידי המוסד לביטוח לאומי וזאת משום שהמוסד לביטוח לאומי מפרש את המילים הנקובות בחוק "לקה בישראל" – ישראל משמע מדינת ישראל לאחר הכרזת המדינה.
פירוש זה יצר מצב בו אנשים שנולדו וחיו בארץ ישראל עוד לפני קום המדינה אינם זכאים על פי חוק פיצוי נפגעי פוליו לפיצוי ולקצבה, כאשר אין מחלוקת שהטיפול במחלתם היה גם לאחר קום המדינה והאחריות על הטיפול בהם רובצת לפתחה של המדינה ללא תלות ביום מחלתם.

מובן כי מצב זה הינו אבסורדי, שהרי תושבי ארץ ישראל אשר נולדו וחיו בארץ ישראל נשמעו לוועד הישוב היהודי ולמוסדותיו השונים – אי לכך על המדינה לקבל אחריות אף על תושבים אלה שהפכו מייד עם הכרזת המדינה לתושבי מדינת ישראל.

יתרה מכך, חוק זה הינו חוק שניתן להגדיר את היקף תקציבו מאחר ומדובר בקבוצה קטנה ומוגדרת של חולים, על פי אחוזי נכות מסוימים.

התיקון לחוק זה אינו חוק תקדימי, שכן ניתן לראות חוקים שונים כגון חוק פיצוי לנפגעי גזזת משנת 1994 בו נכללו גם תושבי ארץ ישראל משנת 1946 כמוכרים לקבלת פיצוי מהמדינה עקב מחלת הגזזת.

מוצע כי גם אנשים אשר חלו במחלת הפוליו, לפני הקמת מדינת ישראל ייכללו בחוק פיצוי לנפגעי פוליו.

  הצעת חוק פיצוי לנפגעי פוליו (תיקון – נפגע פוליו שלקה במחלת הפוליו לפני קום המדינה), התשס"ט–2009
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד