הצעת חוק שיקום נכי נפש בקהילה (תיקון – קביעת מחזיק בתחום הדיור), התשס"ט–2009
6/05/2009
 
 

תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג–1993, קובעות לכל נכה, הזכאי לקצבה חודשית מלאה מהמוסד לביטוח לאומי, אשר דרגת כושר השתכרותו היא בשיעור 75 אחוזים ומעלה הנחה מארנונה שאינה עולה על 80 אחוזים.
גם נכי נפש זכאים להנחה בארנונה בהתאם להוראה זו והם מקבלים אותה בבתיהם, אלא שכאשר מופנים נכי הנפש לדיור מוגן, בעלי הנכסים ממאנים להשכיר נכסיהם ישירות לנכי הנפש והדרך היחידה לשכור עבורם נכסים היא באמצעות הגוף המטפל בהם בהתאם לחוק.
כתוצאה מכך, מספר רשויות מקומיות, שוללות מנכי הנפש את זכויותיהם לקבל הנחה בארנונה, בטיעון שהם אינם מחזיקי הנכס, תוך שיוך החזקת הנכס לגוף המטפל בקבלת זכויותיהם (הגוף המטפל כמובן אינו זכאי להנחה) – זאת למרות שנכי הנפש הם הנושאים בכל הוצאותיהם, לרבות הוצאות הארנונה בנכסים אליהם הם מופנים לצורך שיקומם.

כתוצאה מכך, במספר רשויות מקומיות נוצר מצב אליו המחוקק לא התכוון, ושעומד בניגוד למטרות החוק, לפיו נכי הנפש אינם מקבלים את ההנחה בארנונה אותה נתכוון המחוקק להעניק להם, וזאת דווקא במקום בו זאת משמשת אותם בלבד (ולא את כלל משפחתם), ובמקום בו היא החשובה ביותר לשם הצלחת השיקום.

מטרת התיקון לחוק הינה להסדיר את זכויות נכי הנפש באופן שהם יקבלו את ההנחה בארנונה לה הם זכאים, גם ובמיוחד במקום בו הם זכאים לקבל את סל השיקום וזאת בהתאם למטרות ולרוח החוק ולצורך קידום שיקומם.

ברור כי הפגיעה בנכי הנפש הנגרמת כתוצאה משלילת ההנחה בארנונה פוגעת בהם באופן קשה כאשר חיובם בתשלום מלוא הארנונה הינו עוול הגורע שלא לצורך מהקצבה הזעומה אותה הם מקבלים במסגרת סל השיקום.

כמו כן, מן הראוי לציין כי אין בהוראות התיקון לפגוע ברשויות המקומיות, אשר אך מרוויחות ממעבר נכי הנפש למקום מגורים בהתאם לחוק השיקום, כאשר הנחה בארנונה ששירתה שלא לצורך את כלל משפחתו של נכה הנפש במקום מגוריה, הופכת כעת להנחה בשטח מצומצם יותר, המשרת אך את נכי הנפש עצמם למטרת שיקומם.

יש לציין כי רשויות מקומיות רבות ערות לכדאיות הכלכלית שבמתן ההנחה במתחמי הטיפול, בעוד שרק חלק מהרשויות פועלות בניגוד לרוח החוק, תוך ניצול לקונה בחוק אותה מתכוון תיקון זה להסדיר.

כאמור לעיל, התיקון לחוק יקדם את עניינם של נכי הנפש ויסדיר את הזכויות שהוענקו להם ממילא בחוק, כמו כן יצור התיקון אחידות באופן פירוש החוק ושוויון בין נכים המתגוררים ברשויות שונות וכל זאת מבלי שיגרור כל הוצאה או עלות נוספת.

  הצעת חוק שיקום נכי נפש בקהילה (תיקון – קביעת מחזיק בתחום הדיור), התשס"ט–2009
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד