הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – אי שלילת זכאות לגמלה למקבלי קצבת שירותים מיוחדים ובני משפחותיהם)
20/04/2009
 
 

בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א–1980, מוגדרת "הכנסה" בסעיף 9 בו ככוללת כל גמלה כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי.
חוק הבטחת הכנסה אינו מאפשר תשלום גמלת הבטחת הכנסה לנכה, או לבן משפחה המתגורר עמו, במידה שאותו אדם מקבל קצבת שירותים מיוחדים לטיפול אישי בו ולעזרת בית לשירותו האישי ולמשק ביתו.
הצעת חוק זו  נועדה לתקן את המצב הקיים ולאפשר תשלום גמלת הבטחת הכנסה גם למי שמקבל קצבת שירותים מיוחדים.

  הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – אי שלילת זכאות לגמלה למקבלי קצבת שירותים מיוחדים ובני משפחותיהם)
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד