הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מספר 9) (תיקון – תגמול לאחר פטירת נכה), התשס"ט–2009
20/04/2009
 
 

בשנת 1995 נכנס לתוקפו תיקון מס' 9 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, אשר, בין השאר, הוסיף לחוק את סעיף 11א, שענינו תגמול לבן זוג לאחר פטירת נכה. יחד עם זאת, בשל שיקול תקציבי הוחל התיקון רק על בני זוג של נכים אשר נפטרו לאחר תאריך פרסומו של תיקון מס' 9 (אוגוסט 1995).

הוראת מעבר שרירותית זו יצרה אפליה בתוך קבוצת אלמני נכי רדיפות הנאצים.
מוצע לתקן עיוות זה, לפחות באופן חלקי, ולקבוע כי הזכות לתגמול תינתן לאלמני נכים שנפטרו  לאחר ה- 31 בדצמבר 1989.

יש לציין כי בשל גילם המתקדם של הזכאים על פי הצעת חוק זו אין המדובר בקבוצה גדולה ולפיכך הנטל על תקציב המדינה לא יהיה כבד.

  הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מספר 9) (תיקון – תגמול לאחר פטירת נכה), התשס"ט–2009
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד