הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קצבת סיעוד), התשס"ט–2009
20/04/2009
 
 

סעיף 227 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – החוק), קובע כי מבוטח הנמצא במוסד סיעודי לא יהיה זכאי לקצבת סיעוד.

החוק נועד לסייע למי שכתוצאה מליקוי נעשה תלוי במידה רבה בעזרת הזולת לביצוע רוב פעולות היום-יום, או הזקוק להשגחה. סעיף 227, כנוסחו כיום, שולל דווקא ממבוטח שמצבו התדרדר עד כדי אשפוז סיעודי כל עזרה מהמדינה.

מטרתו של התיקון לקבוע, כי מי שמצבו זיכה אותו בקצבת סיעוד ימשיך להיות זכאי לקצבה זו גם בעת הימצאו במוסד הסיעודי, שכן אין צידוק להתנערות המדינה מסיוע למי שהעול הכלכלי עליו ועל משפחתו גדל.

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – קצבת סיעוד), התשס"ט–2009
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד