הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור לתאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התשס"ט–2009
20/04/2009
 
 

מטרת התיקון המוצע היא לאפשר לשר האוצר לקבוע בצו, פטור לתאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים, שיש לו הכנסה שלא הושגה מעסק שהוא עוסק בו, או מדיבידנד או מריבית או מהפרשי הצמדה ששולמו על ידי חבר בני אדם שבשליטתם העוסק בעסק.

הרחבה זו נועדה להקל על כלל התאגידים לתעסוקת נכים ומוגבלים, שעונים על הגדרת החוק, לגייס תרומות ומענקים שאינם מעבודתם, ולאפשר פיתוח מקורות תעסוקה לנכים ומוגבלים.
מצבה של החברה הישראלית נותן אותותיו גם במפעלים לתעסוקת נכים ומוגבלים, שמתקשים בגיוס תעסוקה לעובדיהם ובהעדר מקורות מימון עצמיים מתקשים להפעיל תחנות עבודה או קווי ייצור שעונים על דרישות השוק.

  הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור לתאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התשס"ט–2009
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד