הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (זיכוי בעד בן משפחה נטול יכולת או המוחזק במוסד), התשס"ט–2009
20/04/2009
 
 

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג–2002 , קבע כי לא ינתן עוד זיכוי בשל בן משפחה נטול יכולת, שהוא בן זוג או הורה, וכי הזיכוי האמור ינתן רק בעד ילד נטול יכולת.

מוצע להשיב את המצב לקדמותו באופן זה שתהא התחשבות גם בהורה ובבן זוג נטולי יכולת, וכן לתקן עיוות שנוצר ולהקנות זיכוי בעד הוצאות החזקת קרוב במוסד גם בשל אח.

  הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (זיכוי בעד בן משפחה נטול יכולת או המוחזק במוסד), התשס"ט–2009
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד