הצעת חוק רשות השידור (פטור מתשלום אגרת הטלויזיה לנכה ששיעור נכותו מעל 50%), התשס"ט–2009
20/04/2009
 
 

לנכים נגרמת הרעה משמעותית ומוחשית במצבם הכספי. במקרים רבים  לנכים שנכותם הרפואית היא  בשיעור של מעל 50%,  שידורי רשות השידור מהווים עבורם  חלון יחיד  לעולם.
הצעת החוק מבקשת לפטור נכים ששיעור נכותם הרפואית מעל 50% מתשלום אגרת הטלוויזיה. מתן הטבות מס יסייע בצורה ממשית לאנשים נזקקים. כיום תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה), התשל"ד-1974 (ק"ת התשל"ד, עמ' 661) פוטרות מאגרת טלוויזיה עיוורים וחרשים-אילמים, וכן לפי חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה, התש"ס-2000 (ס"ח התש"ס, עמ' 178), פטורים  מאגרה גם ותיקי מלחמת עולם השנייה. 
השינויים המוצעים ישפרו במקצת את מצבם של הנכים שנכותם הרפואית היא בשיעור של מעל 50%.

הצעת חוק זו באה למנוע עוולה בלתי מוצדקת מכל אותם נכים ששיעור שילובם בתעסוקה הינו קטן מאוד וידם אינה משגת שכר כספי הולם לכלכלתם וכלכלת בני משפחתם.

  הצעת חוק רשות השידור (פטור מתשלום אגרת הטלויזיה לנכה ששיעור נכותו מעל 50%), התשס"ט–2009
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד