הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – גמלת ניידות למושתלי מפרק אחד), התשס"ט–2009
20/04/2009
 
 

בין המוסד לביטוח לאומי לבין המדינה (משרד האוצר) נחתם הסכם בדבר גמלת ניידות (להלן – ההסכם), מכוחו של סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, ולפיו משולמת גמלה חודשית והלוואה עומדת לרכישת רכב למוגבל בניידות.
ההסכם קובע כי מי שהוחלף לו מפרק אחד, כאשר קיימים סימנים קליניים להתרופפות המפרק, ייחשב כמוגבל בניידותו ב-60%. כן קובע ההסכם אחוזי מוגבלות בניידות למי שהוחלף לו מפרק פעם נוספת, ולמי שהוחלפו לו 2, 3 ו-4 מפרקים. מדובר בבני-אדם הסובלים מבעיות שונות במפרקים שהמוגבלות בניידותם מזכה אותם בגמלת ניידות מכוח ההסכם עד לניתוח להחלפת המפרק. ברם, לאחר ניתוח להחלפת מפרק אחד הם אינם זכאים עוד לגימלת ניידות.
מאחר ומשך חייו של מפרק מלאכותי מוגבל, הרי שלאחר מספר שנים נדרש מושתל מפרק מלאכותי לניתוח נוסף, להחלפתו, ואז הוא שוב זכאי לגמלת ניידות, על פי ההסכם.
רופאים מומחים מסכימים וממליצים שיש להכיר גם במי שהוחלף לו מפרק אחד, מייד לאחר הניתוח, כמוגבל בניידותו, וזאת מאחר וגם לאחר הניתוח, המפרק המלאכותי איננו מאפשר חזרה לניידות מלאה וחופשית, בשל מגבלות בהפעלת המפרק, והצורך להימנע ממאמצים חזקים או ממושכים המקצרים את אורך חיי המפרק המלאכותי.זכאות לסיוע בניידות תאפשר שמירה בצורה הטובה ביותר על השתל, וכך יידחה הצורך בניתוחים חוזרים ככל האפשר. בצורה זו יוקל על מי שנזקק להשתלת מפרק מלאכותי, ואף יופחת מספר הניתוחים להחלפת מפרקים.

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – גמלת ניידות למושתלי מפרק אחד), התשס"ט–2009
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד