הצעת חוק רשות השידור (תיקון – פטור מתשלום אגרת טלוויזיה לנכים ופנסיונרים), התשס"ט–2009
20/04/2009
 
 

יציבות כלכלית תלויה במידה רבה בצדק החברתי. כיום בישראל בולט אי-הצדק החברתי המאופיין בפילוג לעניים ועשירים. הבעיה חריפה במיוחד כשמדובר באנשים קשישים או נכים. קצבת זקנה והבטחת הכנסה הם מקור ההכנסה היחיד של אוכלוסיית הקשישים. סך ההכנסות של פנסיונר יחיד הוא 2,089 ש"ח, ולזוג הוא 3,107 ש"ח לחודש. קצבאות אלו אינן מספקות רמת חיים ראויה ומציבה את  אוכלוסיית הקשישים והנכים מתחת לקו העוני.

במקרים רבים  לנכים שנכותם הרפואית היא  בשיעור של 100%,  שרותי רשות השידור מהווים עבורם  חלון יחיד  לעולם .

מתן הטבות מס יסייע בצורה ממשית לאנשים נזקקים. כיום תקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה), תשל"ד-1974  פוטרות מאגרת טלוויזיה עיוורים וחרשים-אילמים, וכן לפי חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה, התש"ס-2000 , פטורים  מאגרה גם ותיקי מלחמת עולם השנייה. 

השינויים המוצעים ישפרו במקצת את מצבם של פנסיונרים שאינם עובדים, ומתפרנסים מקצבת זקנה והבטחת הכנסה וכן את מצבם של הנכים שנכותם הרפואית היא בשיעור של 100%.

  הצעת חוק רשות השידור (תיקון – פטור מתשלום אגרת טלוויזיה לנכים ופנסיונרים), התשס"ט–2009
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד