הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (אנשים עם מוגבלויות), התשס"ט–2009
20/04/2009
 
 

פקודת מס הכנסה מעניקה זכויות שונות לבני משפחה של אנשים עם מוגבלות; אלא שיש בני משפחה המסרבים להגיש בקשה למימוש זכויותיהם, כיוון שהפקודה, ובהתאם לה – הטפסים להגשת הבקשה, נוקטים בלשון הפוגעת בכבודם של אנשים עם מוגבלות. לפיכך, מוצע להחליף את המינוח הסטיגמתי, הפוגע והמיושן, ולהשתמש גם בפקודת מס הכנסה במינוח המקובל בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח–1998, מינוח שוויוני ומכובד, אשר שם במרכז את האדם.

  הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (אנשים עם מוגבלויות), התשס"ט–2009
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד