הצעת חוק הרשויות הסטטוטוריות (ייצוג הולם), התשס"ו-2006
 
 

במדינה קיימות רשויות ממשלתיות שהוקמו בחוקים אשר בחלק מהם קיימות הוראות לעניין ייצוג הולם לשני המינים, לאנשים עם מוגבלויות או לאוכלוסיה הערבית, ובחלקם אין כל הוראה או שההוראה מתייחסת למשרות מסוימות בלבד שרובן אינן ניהוליות.

לדוגמה, חוק בנק ישראל אינו כולל כל הוראה לעניין ייצוג הולם לא בקרב העובדים ולא בקרב הועדה או המועצה המייעצת.

חוק שירות המדינה (מינויים) מתייחס בסעיף 15א לייצוג הולם בשירות המדינה בלבד (בכל משרד ובכל יחידת סמך), ואינו חל על רשויות סטטוטוריות שונות.

ישנם חוקים שנותנים לרשות את האפשרות להחליט על משרות שלא תחול לגביהם חובת המכרז [למשל, חוק הרשות השניה סעיף 30, וחוק מינהל מקרקעי ישראל סעיף 2(ב)], דבר אשר פותח פרצה למינויים לא שוויוניים ולאפליה.

הסעיף המתייחס להרכב המליאה לרבות בחוק רשות השידור, חוק רשות שדות התעופה, חוק הרשות לשיקום האסיר, חוק הרשות למלחמה בסמים או חוק ניירות ערך, אין בו זכר לייצוג הולם בהרכב המליאה. 

מטרת הצעת החוק הנוכחית היא להוות הנחיה לרשויות הקיימות ובמיוחד אלה שאין בחוקיהם הוראה לגבי ייצוג הולם, וזאת במקום לתקן כל חוק בנפרד. כמו כן, שהחוק יחול על רשויות שיוקמו בעתיד מבלי צורך בהוראה מפורשת בכל חוק.

למותר לציין, כי בהיעדר הוראות חוק ברורות וחד משמעיות, אחוז העובדים הערבים שואף לאפס במספר רב מהרשויות.

הצעת חוק של חברי הכנסת אחמד טיבי,אברהים צרצור, טלב אלסאנע ועבאס זכור

  צעת חוק הרשויות הסטטוטוריות (ייצוג הולם), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד