הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור לתאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התשס"ו-2006
 
 

מטרת התיקון המוצע לאפשר לשר האוצר לקבוע בצו פטור לתאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים, שיש לו הכנסה שלא הושגה מעסק שהוא עוסק בו, או מדיבידנד או מריבית או מהפרשי הצמדה ששולמו על ידי חבר בני אדם שבשליטתם העוסק בעסק.

הרחבה זו נועדה להקל על כלל התאגידים לתעסוקת נכים ומוגבלים, שעונים על הגדרת החוק, לגייס תרומות ומענקים שאינם מעבודתם, ולאפשר פיתוח מקורות תעסוקה לנכים ומוגבלים.
צו העיתים של החברה הישראלית נותן אותותיו גם במפעלים לתעסוקת נכים ומוגבלים, שמתקשים בגיוס תעסוקה לעובדיהם ובהעדר מקורות מימון עצמיים מתקשים להפעיל תחנות עבודה או קווי ייצור שעונים על דרישות השוק.

הצעת חוק של חברי הכנסת מוחמד ברכה, חנא סויד ודב חנין 

  הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור לתאגיד לתעסוקת נכים ומוגבלים), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד