הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון- הרחבת תקופת הזכאות), התשס"ו-2006
 
 

חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט – 1959 [נוסח משולב], בנוסחו היום, אינו מסדיר את נושא הנכים שנפגעו בעת ועקב שירותם הצבאי אך תוצאות הפגיעה התגלו לאחר זמן.
בפגיעות נפשיות (שלא כפגיעות פיזיות שמקורן  ונסיבותיהן ברורים וידועים ותוצאות הפגיעה גם הן ניתנות לקביעה) קשה מאד לקבוע את הקשר הסיבתי בין גרימת ההתפרצות לבין השירות הצבאי. קושי זה מוחרף אף לאור מגמתו של קצין התגמולים להשיב את פני התובעים ריקם. קשיי ההוכחה במקרים רבים מובילים את הזכאים לפנות למשרדי הביטוח הלאומי ולזכות להכרה מכוח חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה - 1995. דא עקא שפנייה זו מקפחת את זכותם לחזור ולפנות לקצין התגמולים.

לפיכך, מוצע לבטל את תקופת ההתיישנות בהגשת תביעות לגבי חולי נפש הסובלים מנכות נפשית שנגרמה במהלך שירותם הצבאי או בסמוך לשחרורם ולאפשר להם לקבל את זכויותיהם המגיעות להם על פי חוק.

הצעת חוק של חברת הכנסת זהבה גלאון

  הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון- הרחבת תקופת הזכאות), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד