הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - עדכון התוספת החמישית)
 
 

מנגנון עדכון עלות סל הבריאות הקבוע בתוספת החמישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994, איננו כולל שלושה מרכיבים חשובים ביותר: גידול האוכלוסייה, הזדקנות האוכלוסייה ושיפורים טכנולוגיים. העדרם של מרכיבים אלה שוחק את עלות הסל במאות מיליוני שקלים, לכן התיקון המתחייב לאלתר הינו תיקון מנגנון העדכון, כך שיבטא גם את המרכיבים הנ"ל.

כן מוצע לשנות את מרכיבי מנגנון העדכון למרכיבים הרלוונטיים הקבועים בהצעת החוק.

הצעת חוק של חבר הכנסת חיים אורון

  הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - עדכון התוספת החמישית),
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד