הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – איסור לעקל כספי סיוע בשכר דירה)
 
 


סעיף 50 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז–1967, קובע את סוגי הנכסים הנמצאים בחזקת אדם שלישי והעומדים לזכות החייב, אשר אינם ניתנים לעיקול. עוד קובע הסעיף כי גם צו עיקול על כלל נכסי החייב לא יחול על הנכסים המפורטים בסעיף.

לאחרונה אנו עדים לתופעה בה משפחות ויחידים, אשר מלכתחילה השתייכו לשכבות המוחלשות והנם בעלי הכנסה נמוכה, נקלעו למצוקה כלכלית קשה ביותר. עקב מצוקתם הכלכלית נקלעו אנשים אלה לחובות, ובגינם ננקטו נגדם הליכים בהוצאה לפועל לגביית החוב.

אנשים המשתייכים לאוכלוסייה זו זכאים על פי רוב למענק סיוע במימון שכר דירה, וזאת על מנת שיוכלו לממן שכר דירה של מקום מגורים. ללא סיוע זה אין בידם משאבים לקורת גג מעל ראשם.

התוצאה של נקיטת הליכי הוצאה לפועל כנגד אנשים אלה, הזכאים למענק סיוע, היא על פי רוב אחת משתיים: (1) מענק הסיוע בשכר דירה, המיועד לסייע להם בהשגת קורת גג, מעוקל במסגרת הליכי ההוצאה לפועל; (2) משרד השיכון, על מנת להימנע מעיקול כספי הסיוע, מבטל את זכאותם של אנשים אלה למענק, אך ורק בהתבסס על כך שננקטים כנגדם הליכי הוצאה לפועל וזאת על מנת שכספים אלה, לא ייבלעו במימון החובות בגינם ננקטו הליכי ההוצאה לפועל.

תרחישים אלה מביאים למצב קשה בו דווקא בעת מצוקה כלכלית אמיתית, כאשר הזכאים לסיוע מתקשים לממן את הוצאותיהם הבסיסיות, לרבות שכר דירה, נשללת מהם האפשרות לעשות שימוש במענק אשר נועד בדיוק למטרה זו.

הצעת חוק זו מבקשת לתקן את העיוות האמור.

הצעת חוק של חבר הכנסת רן כהן

 

  הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – איסור לעקל כספי סיוע בשכר דירה) התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד