הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (ביטול תשלום על שירותי רפואה מונעת), התשס"ט
19/11/2008
 
 

חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן – חוק ביטוח בריאות ממלכתי), קובע בסעיף 1 לתוספת השלישית את השירותים שיינתנו על ידי המדינה בתחום הרפואה המונעת.  בסעיף זה  כלולים השירותים האלה:
(1) בדיקות שיגרה, מעקב והדרכה בידי רופא ואחות ובדיקת מעבדה לאשה ההרה, לתינוקות ולילדים בתחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב);
(2) בדיקות לגילוי מוקדם של מחלות ומומים מולדים;
(3) שירות מונע לקשיש;
(4) חיסונים וטיפול מונע;
(5) בריאות השן - בדיקות שיגרה, מעקב והדרכה על ידי רופא שיניים ושיננית לתלמידים וטיפול על פי הנהלים הנהוגים במשרד הבריאות;
(6) תכנון המשפחה;
(7) בדיקות שיגרה, חיסונים, מעקב והדרכה בידי רופא ואחות לתלמידים בבתי ספר.
בחוק ביטוח בריאות ממלכתי נקבע כי עבור שירותי הרפואה המונעת הראשונית, המנויים בפסקאות (1) ו-(5) לעיל, ייגבה מהמטופלים תשלום המהווה השתתפות עצמית.
בהצעת חוק זו, מוצע לקבוע כי כל השירותים הכלולים בסעיף 1 לתוספת השלישית האמורה יינתנו ללא כל תשלום.
הדרישה לתשלום עבור שירותי רפואה מונעת גורמת לאי שוויון בקבלת השירותים ופוגעת דווקא באוכלוסייה חלשה שידה אינה משגת לשלם את האגרות הנדרשות בעבור השירותים. בנוסף, למדינה יש אינטרס ממשי לעודד את הציבור לקבל שירותי רפואה מונעת ולמנוע תחלואה, אך דרישת ההשתתפות העצמית מהווה תמריץ שלילי לקבלת שירותים אלו; גם משיקולי תועלת כלכלית, על ידי מניעת מחלות, חוסכים שירותי הרפואה המונעת כסף רב למדינה.

להצעת החוק קיימת גם השפעה רבה על זכויות הילד. בין השירותים הכלולים בסעיף 1 לתוספת השלישית כלול, כאמור, גם שירות של בדיקות שיגרה, מעקב והדרכה בידי רופא ואחות ובדיקת מעבדה לאשה ההרה, לתינוקות ולילדים עד גיל 6, בתחנות לבריאות המשפחה (טיפות חלב). שירות זה כולל, בין היתר, ייעוץ הנקה לאם, מתן חיסונים לתינוק, מעקב אחר התפתחותו ואיתור ליקויים מוקדם ככל האפשר. כיום נדרש תשלום אגרה בסך של 174 שקלים חדשים, מדי חצי שנה, עבור שירות זה. יצוין כי לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, החיסונים אמורים להיות ללא תשלום, אך נראה כי בפועל השירות כולו ניתן כמכלול ונדרש תשלום עבורו. 

דרישת התשלום מונעת למעשה, מחלק מהילדים, קבלת שירות זה וכן שירותים נוספים בתחום הרפואה המונעת הכלולים בסעיף 1 האמור, מאחר שהוריהם אינם יכולים לשלם את האגרה הנדרשת עבורם. הצעת חוק זו נועדה להבטיח, בין היתר, כי כלל הילדים יקבלו שירותים אלה, הכלולים כאמור בסל הבריאות, כדי להבטיח את התפתחותם התקינה של הילדים ואת בריאותם.

  הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (ביטול תשלום על שירותי רפואה מונעת), התשס"ט
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד