הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון - הגדרת נכות), התשס"ו-2006
 
 

על פי המצב החוקי הקיים, נדרש כי חייל שחלה או הוחמרה מחלתו יוכיח כי הדבר אירע בתקופת שירותו ועקב שירותו. לאור הקושי העצום בעת פרוץ מחלה או בעת החמרתה בהוכחה כי הדבר אירע עקב השירות הצבאי, מוצע כי החייל יוכר כנכה צה"ל באם הדבר אירע בתקופת שירותו, מבלי לדרוש ממנו לעמוד בנטל הוכחת העובדה כי הדבר אירע עקב השירות. באם מדובר באובדן כושר בשל חבלה, מוצע כי לענין זה תישאר הדרישה שאובדן הכושר נבע מחבלה שאירעה בתקופת השירות וכן עקב השירות.

הצעת חוק של חבר הכנסת חיים אורון - פ/77/17

  הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום) (תיקון - הגדרת נכות), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד