הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - כפל קצבה), התשס"ו-2006
 
 

המוסד לביטוח לאומי נוהג כיום להפחית מהגימלה המגיעה לנכה רדיפות הנאצים את גמלת הזקנה המגיעה לו, מכוח סעיף 4ב לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957. הדבר פוגע בנכי רדיפות הנאצים שחלקם הגיעו למצב כלכלי נחות שקשה להשלים עימו, בייחוד לאור העובדה שממשלות ישראל ניצלו היטב את השילומים שממשלת גרמניה העבירה למדינת ישראל על חשבון אותם נכי רדיפות הנאצים.

הצעת חוק זו, באה להקל במעט על מצבם של נכי רדיפות הנאצים בישראל, ולא להציג את מי שמקבל קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי כאדם עתיר אמצעים שראוי להפחית את קצבת הזקנה שלו מקצבת הנכות שמגיעה לו כנכה רדיפות הנאצים.

הצעת חוק של חבר הכנסת חיים אורון - פ/135/17

  הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - כפל קצבה), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד