הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (זיכוי בעד בן משפחה נטול יכולת או המוחזק במוסד)
 
 

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2003), התשס"ג-2002 קבע כי לא ינתן עוד זיכוי בשל בן משפחה נטול  יכולת, שהוא בן זוג או הורה, וכי הזיכוי האמור ינתן רק בעד ילד נטול יכולת.

מוצע להשיב את המצב לקדמותו באופן זה שתהא התחשבות גם בהורה ובבן זוג נטולי יכולת, וכן לתקן עיוות שנוצר ולהקנות זיכוי גם בשל אח נטול יכולת כאמור.

הצעת חוק של חברת הכנסת זהבה גלאון - פ/140/17

 

  הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (זיכוי בעד בן משפחה נטול יכולת או המוחזק במוסד), התשס"ו-2006
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד