הצעת חוק מתן הטבות והנחות למקבלי פנסיה (תיקוני חקיקה), התשס"ח
29/07/2008
 
 

בסוף שנת 2006 חיו בישראל כ-702 אלף תושבים בני 65 ומעלה. 26% מתוכם כ-162,418 קיבלו תוספת השלמת הכנסה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן – חוק הבטחת הכנסה).
 קצבת זקנה ממוצעת עמדה על כ- 1,191 ש"ח שהיוותה כ-16.2% מהשכר הממוצע במשק. השלמת הכנסה עמדה על כ- 1,051 ש"ח שיחד מהווים כ-30% מהשכר הממוצע במשק.

כיום, על פי חוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989, כל תושב מדינה המגיע לגיל הקובע על פי חוק גיל הפרישה, התשס"ד-2004, מקבל "תעודת אזרח וותיק" המקנה לו הנחות בתחומים המפורטים להלן: אגרת רשות השידור -50%, ארנונה כללית- הנחה על 100 מ"ר ראשונים לדירת מגורים אחת, תחבורה ציבורית-50%,   גנים ואתרים -50%, מופעים-50%, ולמקבלי השלמת הכנסה ניתנות הנחות נוספות: ארנונה כללית- פטור על 100 מ"ר ראשונים לדירת מגורים אחת, רכישת תרופות שבסל התרופות-50%.

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994,  אדם שמשתלמת בעדו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, זכאי לפטור מתשלום דמי השתתפות עצמית או להנחה בתשלום עבור ביקור אצל רופא או במרפאות חוץ ומכונים, וכן זכאי לקבל הנחה בגובה של 50% מדמי השתתפות עבור רכישת תרופות הכלולות בסל התרופות.

בעקבות הפעלת פנסיה חובה במשק עלול להיווצר מצב בו אדם שחסך כל חייו ומקבל פנסיה בסך 1,551 שקלים חדשים לא יקבל  השלמת הכנסה , פטורים או הנחות שהיה מקבל לולא היה מקבל פנסיה והיה מקבל הבטחת הכנסה. לפיכך יצא שכרו בהפסדו פעמיים, אחת על אשר חסך כל חייו והשנייה כי לא קיבל הבטחת הכנסה ואת כל אשר בא בעקבותיה.

הצעת חוק זו באה לעשות צדק ולקבוע כי מי שמקבל פנסיה הגבוהה ב-500 שקלים חדשים מהסכום של קצבת זקנה והשלמת הכנסה יקבל גם הוא את ההטבות הנזקפות בגין השלמת הכנסה. הביטוח הלאומי יחסוך 1051 שקלים חדשים בגין השלמת הכנסה והגמלאי יצא מופסד רק בחלקו.

  הצעת חוק מתן הטבות והנחות למקבלי פנסיה (תיקוני חקיקה), התשס"ח
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד