הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – קבלת שירות על ידי שימוש באמצעים אלקטרוניים),
29/07/2008
 
 

חקיקת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח–1998 (להלן – החוק), הובילה לשינוי של ממש במעמדם של נכים ובעלי מוגבלויות בישראל. למצער, דווקא גופים ציבוריים המעניקים שירות חיוני לכלל האוכלוסייה עדיין לא הנגישו באופן מושלם את מתן השירות לאוכלוסיית האנשים בעלי המוגבלות. עד היום לא ניתן פתרון אמיתי לבעיה ממשית של בעלי המוגבלות – החובה להתייצב בגופים ציבוריים שונים, באופן אישי, על מנת להגיש טפסים או לקבל מידע.
כיום, תוך שימוש בחתימה אלקטרונית מאושרת, כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית התשס"א-2001 (להלן – חוק חתימה אלקטרונית), ניתן לחסוך מאותם מבקשי שירות בעלי מוגבלות את הצורך להתייצב בגופים הציבוריים תוך שמירה על רמת הוודאות הגבוהה ביותר כי אכן מבקש השירות הוא אותו אדם ולא אחר. מבקש השירות יוכל לשלוח מסמך ממוחשב ולקבל את השירות מבלי שיצטרך לטרוח ולהגיע אל הגוף הציבורי.
החידוש כאן הוא משמעותי – עד היום על מנת לקבל שירות מגופים ציבוריים נאלץ אותו בעל מוגבלות להגיע בעצמו תוך הסתייעות באחרים, או לשלוח מיופה כוח לאותם גופים. כיום, בשימוש באמצעי טכנולוגי, פשוט זול וזמין ניתן לחסוך את ההגעה לסניפי הגופים הציבוריים ולהחזיר לבעלי המוגבלות את השליטה על ענייניהם האישיים והפרטיים ביותר. עלות השירות הינה זעומה לעומת החיסכון הגדול בזמן, בדלק, בצורך במלווה לגופים השונים (שחלקם לצערנו עדיין אינם נגישים מבחינה פיזית) וביכולת לתת מענה אמיתי לקבוצת אוכלוסייה הזקוקה יותר מאחרים לשירותים הניתנים בגופים הציבוריים.

מסמך אותו נדרש האדם בעל המוגבלות למלא ולחתום יהיה ניתן לסרוק למסמך ממוחשב ולחתום עליו בחתימה אלקטרונית מאושרת כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית. כל מידע שמועבר מהרשות או הגוף הציבורי אל בעל המוגבלות, שיבחר לעשות שימוש בשירות הזה, חייב לעבור אליו באופן ממוחשב.

שימוש בחתימה אלקטרונית מאושרת מבטיח כי אכן מבקש השירות הוא אותו פלוני לו השירות מיועד, שכן שימוש בחתימה אלקטרונית מאושרת מבטיח שאותו פלוני זוהה כחוק והונפקה לו תעודה ייחודית הנושאת את חתימתו המאושרת האישית.

שימוש בחתימה אלקטרונית מאושרת ישיב, ולו רק באופן חלקי, חלק מתחושת הביטחון והמעורבות של האדם בעל המוגבלות בטיפול בענייניו. כיום, בשל קשיי הנגישות, רבים האנשים בעלי המוגבלות הנמנעים מלקבל שירות המגיע להם בדין בשל בצורך להסתייע בסביבתם. בשימוש במסמכים אלקטרונים ובחתימה אלקטרונית מאושרת יוכלו בעלי המוגבלות, שיבחרו לעשות כן, לבצע את הפעולות הללו באמצעות מחשב וללא צורך להסתייע בבני משפחה או שירותי הסעה וליווי.
לפיכך, בהצעת חוק זו מוצע, שגוף ציבורי יעניק לאדם עם מוגבלות מידע לפי דרישתו המועברת באמצעות מסר אלקטרוני חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת ויאפשר לאדם עם מוגבלות להגיש כל בקשה, טופס או מסמך בדרך זו.

עוד מוצע, שגוף ציבורי יאפשר לאדם עם מוגבלות לקבל כל שירות שניתן לקבל בדרך זו, ללא צורך בנוכחותו הפיזית במקום נותן השרות.

  הצעת חוק שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון – קבלת שירות על ידי שימוש באמצעים אלקטרוניים)
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד