הצעת חוק חניה לנכים (תיקון - הצבת תמרור וסמכות אכיפה במקום שהוקצה לרכב נכה), התשס"ח
29/07/2008
 
 

 מטרתה של הצעת חוק זו היא להחמיר עם עברייני תנועה המחנים את רכבם במקומות חנייה המיועדים לאנשים נכים.

תופעת החנייה במקומות חנייה המיועדים לנכים היא אחת הבעיות הקשות הניצבות בפני אנשים עם מוגבלות, ולכן מוצע להחמיר את העונשים הננקטים כנגד עברייני התנועה וזאת על ידי הטלת קנס גבוה של 5000 שקלים חדשים בגין חניה במקום המיועד לחניית אנשים נכים. קנס זה מוצע למרות שגם לפי פקודת התעבורה, חנייה במקום השמור לנכה מהווה עבירה. 

בנוסף, מוצע לקבוע כי בעל נכס או המחזיק בנכס, אשר הקצה מקום המיועד לחנית נכים, יגיש בקשה לרשות התמרור המקומית לקבלת היתר להציב תמרור שנקבע לכך לפי פקודת התעבורה, וכן תינתן לו האפשרות, בעת הצורך, לנקוט אמצעים סבירים כנגד מי שחנה במקום שהוקצה לנכים בחנייתו הפרטית, לרבות גרירת הרכב החונה וחיוב בעל הרכב בהוצאות הגרירה.

  הצעת חוק חניה לנכים (תיקון - הצבת תמרור וסמכות אכיפה במקום שהוקצה לרכב נכה), התשס"ח
הדפסהוסף תגובה
עבור לתוכן העמוד